Imaculada Concepció

Mossens   P. Joan Amengual Jaume, c.m., rector
  P. Antoni Quetglas Mas, c.m., vicari
 
Pl. de l’Església, 1, 1r - 43205
REUS (Immaculada Concepció)
Telèfon: 977 310 924
horari de despatx
HORARI DE DESPATX
Dimarts i dijous: de les 19:30h a les 21:00h
 
LLOCS
Capella de la Pastoreta (propietat municipal)
Pares Paüls (Parròquia de la Immaculada Concepció)
Clarisses (Monestir de Santa Clara)
Mn. Antoni Roquer Hugué, capellà