Pastoral de la Salut

Què fem?

La pastoral de la salut és el servei que l'Arxiprestat posa a disposició de les persones malaltes i d’edat avançada per acompanyar-los en les seves necessitats espirituals. 

Responsable: Poseu-vos en contacte amb els mossens a la sagristia abans o després de les misses.

Atenció al domicili

Sempre que es demani i amb la freqüència que s’acordi, els voluntaris o els mossens s’adrecen al domicili particular.

Atenció a residències i hospital

L’atenció a les residències és possible d’acord amb la mateixa residència o amb la persona o família interessada a rebre els sagraments.

A l’HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, hi ha el servei d’atenció espiritual 24hores que tot avisant a l’infermera o auxiliars de planta truquen al prevere responsable per l’atenció deguda. Hi ha un espai per fer pregària a la planta baixa amb el nom de SALA MULTICONFESSIONAL, i cada dissabte a les 18h es celebra l’Eucaristia dominical.

Responsable: Mn. Jordi Sánchez-Pellicer