Sant Bernat Calvó

Mossens   Mn. Ignasi Olivé Costasrector
  Mn. Marcus Vinícius Teixeira Araújovicari
 
Pl. de Gabriel Ferrater i Soler, 1A - 43205
REUS (Sant Bernat Calbó)
Telèfon: 977 756 415
Mòbil: 618 907 216
A/e : sbernatcalbo.reus@arquebisbattarragona.cat
Web: http://parroquiasantbernatcalboreus.jimdo.com/
horari de despatx
HORARI DE DESPATX
Divendres: de les 18:30h a les 20:00h
 
LLOCS
BARRI MONTSERRAT, capella de la Mare de Déu de Montserrat
     Moncayo, 3. 43205 REUS
Carmelites de la Caritat