Sant Francesc d'Assís

Mossèn   Mn. Josep Maria Gavaldà Ribotrector
C/ de Balmes, 35 - 43205
REUS (Sant Francesc d’Assís)
Telèfon: 977 756 895
C/E: sfrancesc.reus@arqtgn.cat
horari de despatx
HORARI DESPATX
dimarts de 19:00h a 20:00h i dijous de 20:15h a 21:00h
 
LLOCS
Església de Sant Vicenç de Paül (Pares Paüls)Cantonada c/ Jovellanos amb Güell i Mercader. 43201 REUS
Germans de les Escoles Cristianes 
     (Col·legi La Salle)
Fills de la Sagrada Família
     (Col·legi Pare Manyanet)
Carmelites Tereses de Sant Josep 
     (Col·legi Sant Josep)
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül 
     (Comunitat Sant Joan)
Nostra Senyora de la Consolació 
     (Col·legi Maria Rosa Molas)
      P. Fermín Martínez Alvarado, s.f., capellà
Comunitat de Jesús,
     capella de la Santíssima Trinitat
     Av. Vidal i Barraquer, 53, 5À 2a. 43201 REUS
     Tel. 977 751 084