NOTA DE PREMSA DE L'ARXIPRESTAT DE REUS SOBRE L'ASSIGNATURA DE RELIGIÓ A LES ESCOLES

2015-03-08 00:20

Davant un nou procés de matriculació escolar, la comunitat cristiana de Reus recorda el dret a l'elecció, en llibertat, de l'assignatura de religió catòlica pels infants i adolescents   

 

En pocs dies s'obrirà el procés de preinscripció i matriculació pel curs 2015-16 a les escoles i instituts sostinguts amb fons públics. La comunitat cristiana de confessió catòlica de Reus, a través del Consell Arxiprestal de Pastoral, volem aprofitar per recordar a tots els pares i mares, i a la ciutadania en general, que l'elecció de l'assignatura de Religió Catòlica és un dret i que, en cap cas, la direcció dels centres ni la pròpia administració pot posar-hi impediments en virtut de preteses dificultats de personal, material o instal·lacions. Tanmateix volem fer ús d'aquest dret amb l'avinentesa que l'escola està obligada a oferir-la.

No sempre és fàcil viure en la llibertat que és necessària per una bona convivència i sabem que en no pocs casos manifestacions públiques o decisions dels representants polítics en aquest camp ens han fet més mal que bé. Però ens sembla que negar aquest dret en virtut de la llibertat religiosa o de la igualtat no fa sinó incomplir allò que es vol defensar.

Tanmateix, també volem dir que estem segurs que el mateix sistema públic ha de garantir l'accés a les persones que professen altres confessions o altres religions a l'assignatura amb els continguts propis de cadascuna d'elles. En cap cas volem exclusivitat per a la religió catòlica, malgrat algú ho pugui defensar, però sí que reclamem respecte i possibilitat d'exercir aquest dret. Creiem que totes les famílies creients, de qualsevol religió, tenen dret a aquesta parcel·la del coneixement per les seves filles i fills. I també les famílies catòliques.

Als pares i mares, a les famílies catòliques, els demanem valentia per fer front a les injustícies i als posicionaments que responen a fets consumats i a la deixadesa, quan no mala fe, a l'hora d'oferir aquesta assignatura. Reclamar l'assignatura de religió catòlica no s'ha de fer amb por sinó des de la convicció que volem el millor per a les futures generacions.

La societat en la que vivim té les seves arrels socials, de convivència i històriques basades, en bona part, en el cristianisme. Aquest pòsit fa que no es pugui entendre de forma completa la història, la filosofia, l'art, la música ni el pensament de la nostra societat sense tenir en compte aquestes arrels. A més, aquest fet és un fet actual i viu i no pertany a estructures del passat.

 

Reus, a 27 de febrer de 2015

Consell Arxiprestal de Pastoral